تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد سیاسی»

بدون خلاصه ویرایش
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Jean-Jacques Rousseau > ژان-ژاک روسو (۸.۱))
رویکرد کینزی ادعاهای متداول در میان متفکران کلاسیک و نئوکلاسیک در مورد خود تنظیمی بازار را به نقد می‌کشد. او این ادعا را که نظام بازار بدون نظارت دولت می‌تواند امکانات بالقوه مولد جامعه را کاملاً مورد استفاده قرار دهد، زیر سوال می‌برد. رویکرد کینزی به بی ثباتی فرایند بازتولید و رشد در [[اقتصاد سرمایه داری]] می‌پردازد. کینز هم بر ضد مفهوم تعادل، که مشخصه اقتصاد اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم بود و هم بر ضد مفهوم دست نامریی مورد علاقه آدام اسمیت استدلال می‌کرد.
 
== اقتصاد سیاسی ميان رشته ايي==
== پانویس ==
اقتصاد سیاسی راهکاری مناسب برای رشد و توسعه در کشورهای جهان سوم می باشد. اهمیت اقتصاد سیاسی در اثر متقابل توسعه در علم اقتصاد و علم سیاست است.به طور مثال نظام سیاسی دموکراتیک سبب امنیت و جذب سرمایه گذاری کلان اقتصادی در داخل و خارج از کشور خواهد شد و به طبعیت ان رشد GNP در اقتصاد ملی مشود.و همچنین اقتصاد خوب سبب بالا رفتن درامد سرانه مردم شده و قدرت خرید انان را ترقی داده در نتیجه توان مالیاتی افراد افزایش یافته و وابستگی مردم از دولت کمتر شده ونتیجه نهایی ان افزایش طبقه متوسط است که اهمیت بیشتری برای دموکراسی ازادی و برابری در نظام سیاسی قائل هستند
 
توسعه اجتماعی-اقتصادی و سیاسی نه تنها وابسته به یکدیگرند بلکه مکمل هم نیز هستند
 
نظریه خصوصی شدن مالکیت (کاپیتالیسم) در علم اقتصاد را نمی توان بدون نظریه اصالت فرد(اندیویدالیسم) در علم جامعه شناسی و نظریه ازادیی خواهی (لیبرالیسم) در علم سیاست و مکتب انسان محوری (اومانیسم) در مذهب تصور کرد.
 
== ==
{{پانویس|۲}}
 
کاربر ناشناس