باز کردن منو اصلی

تغییرات

ویرایش و ویکی‌سازی
'''فارسنامه''فارسنامهٔ ناصری''''' کتابی در حوزهحوزهٔ [[تاریخ]] و [[جغرافیا|جغرافیای]] [[استان فارس|فارس]] که در فاصلهفاصلهٔ سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۱۱ه.۱۳۱۱ هـ.ق توسط [[حسن فسائی]] و به درخواستدستور [[ناصرالدین‌شاه]] به رشتهرشتهٔ تحریر درآمده‌است.<ref>لغت نامه''لغت‌نامهٔ'' دهخدا</ref>.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.aftabir.com/glossaries/instance/book/129750/فارسنامه-ناصری |عنوان =فارسنامهفارسنامهٔ ناصری | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید =۷/۰۱/۲۰۱۱}}</ref>
 
== گفتارهای کتاب ==
این اثر در دو گفتار تنظیم شده است و هر گفتار در یک جلد گنجانده شده‌است.
 
== گفتار اول ==
گفتار اول در مورددرمورد تاریخ فارس (احوال پادشاهان و ثروتمندان و بزرگان فارس) از صدر [[اسلام]] تا سال [[۱۳۱۱ (قمری)|۱۳۱۱]] است.<ref>علی‌اصغر شمیم، ''ایران در دورهدورهٔ سلطنت قاجار''، ص ۶۶۳</ref><ref>[http://www.aftab.ir/glossaries/instance.php?gid=4&id=129750 فارسنامهفارسنامهٔ ناصری در وب‌گاه آفتاب]</ref> حوزهحوزهٔ آن بخش‌هایی از سواحل و بنادر [[خلیج فارس]]، خوزستان و حتی کرمان امروزی در دورهدورهٔ بعد از اسلام تا اوایل [[قرن چهاردهم]] هجری را شامل می‌شود..<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.aftabir.com/glossaries/instance/book/129750/فارسنامه-ناصری |عنوان =فارسنامه ناصری | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید =۷/۰۱/۲۰۱۱}}</ref>
 
== گفتار دوم ==
گفتار دوم دربارهدربارهٔ وضعیت جغرافیایی و باغ‌ها و آبادی‌ها و مسجدها و چشمه‌ها و رودهای فارس است که در چاپ حاضر، و از منابع معتبر در این باره به شماربه‌شمار می‌رود.<ref>علی‌اصغر شمیم، ''ایران در دورهدورهٔ سلطنت قاجار''، ص ۶۶۳</ref><ref>[http://www.aftab.ir/glossaries/instance.php?gid=4&id=129750 فارسنامهفارسنامهٔ ناصری در وب‌گاه آفتاب]</ref><ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.aftabir.com/glossaries/instance/book/129750/فارسنامه-ناصری |عنوان =فارسنامه ناصری | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید =۷/۰۱/۲۰۱۱}}</ref> و تقسیم فارس در دورهدورهٔ پیش از اسلاماسلام؛ ;خصایص شیراز و محلات شیرازشیراز؛ ;علما، شعرا، وزرائ،وزرا، بقاع،بِقاع، مساجد، مدارس، و بساتین شیرازشیراز؛ ;بلوکات فارس و [[آب و هوا]]؛ ;محصولات و سرانجام معرفی مشاهیر و آثار آنها. در پایان این گفتار، ایلات مملکت فارس، جزایر خلیج فارس، چشمه‌ها و دریاها و دریاچه‌های فارس، رودخانه‌ها، صحراها و طوایف متفرقهمتفرقه، قلعه‌های کوهی، کوه‌ها و معدن‌های فارس معرفی شدهشده، و در پی آن، فهرست بلوکات فارس آمده‌است. در پایان کتابکتاب، پس از نقشهنقشهٔ بافت قدیم شیراز( نقشهنقشهٔ راهنمای استان فارس))، فهرست‌های نام کسان، جاهای، اشعار و کتاب‌ها، به انضمام تعلیقات به طبع رسیده‌است. جلد دوم کتاب با تصاویری از اماکن همراه است.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.aftabir.com/glossaries/instance/book/129750/فارسنامه-ناصری |عنوان =فارسنامهفارسنامهٔ ناصری | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید =۷/۰۱/۲۰۱۱}}</ref>
 
== حوزه مورد بحث کتاب ==
== حوزهٔ موردبحث کتاب ==
حوزهحوزهٔ کتاب بخش‌هایی از سواحل و بنادر خلیج فارس، [[استان خوزستان]] و بخش‌هایی از [[استان کرمان]] امروزی در دورهدورهٔ بعد از اسلام تا اوایل قرن چهاردهم هجری را شامل می‌شود.<ref>{{یادکرد وب|نویسنده = |نشانی = http://www.aftabir.com/glossaries/instance/book/129750/فارسنامه-ناصری |عنوان =فارسنامهفارسنامهٔ ناصری | ناشر = |تاریخ = |تاریخ بازدید =۷/۰۱/۲۰۱۱}}</ref>
 
== کتاب‌شناسی ==
* {{یادکرد|کتاب=فارسنامهفارسنامهٔ ناصری |نویسنده = حسن حسینی فسائی |ناشر = امیرکبیر |چاپ= چاپ سوم |شهر= تهران |کوشش= به تصحیح [[منصور رستگار فسایی]] |صفحه=۲۱۸۲ ص۲۱۸۲ |سال= ۱۳۸۲ |شابک= ۱-۰۴۴۲-۰۰-۹۶۴ ISBN}}
 
== پانویس ==