باز کردن منو اصلی

تغییرات

۲۷ بایت حذف‌شده ،  ۳ سال پیش
جز
 
== مناسبت‌ها ==
* [[۳ شعبان|۳]] - ولادت '''[[حسین بن علی]]'''، سومین امام [[شیعه]] ([[۴ (قمری)|۴ قمری]])
* [[۱۱۴ شعبان|۱۱۴]] - ولادت '''[[علی‌اکبرعباس پسربن حسین|علی‌اکبرعلی]]'''، فرزندبرادر [[حسین بن علی|حسین]] (سومین امام [[شیعه]]) ([[۳۳۲۶ (قمری)|۳۳۲۶ قمری]])
** روز [[پاسدار]] (در [[جمهوری اسلامی ایران|ایران]])
* [[۴۵ شعبان|۴۵]] - ولادت '''[[عباس بن علی]]'''، برادر [[حسین بن علی|حسین]]، (سومینچهارمین امام [[شیعه دوازده امامی]]) ([[۲۶۳۸ (قمری)|۲۶۳۸ قمری]])
* [[۱۱ شعبان|۱۱]] - ولادت [[علی‌اکبر پسر حسین|علی‌اکبر]]، فرزند [[حسین]] (سومین امام [[شیعه]]) ([[۳۳ (قمری)|۳۳ قمری]])
** روز [[جانباز]] (در ایران)
* [[۵۱۵ شعبان|۵۱۵]] - ولادت '''[[علیحجت بن حسینحسن (مهدی)|محمد بن حسن]]'''، چهارمیندوازدهمین و آخرین امام [[شیعه دوازده امامی]] ([[۳۸۲۵۵ (قمری)|۳۸۲۵۵ قمری]])
* [[26 شعبان|26]] - وفات [[ابن کثیر]] در 744 هجری
* [[۱۱ شعبان|۱۱]] - ولادت '''[[علی‌اکبر پسر حسین|علی‌اکبر]]'''، فرزند [[حسین]] (سومین امام [[شیعه]]) ([[۳۳ (قمری)|۳۳ قمری]])
* تغییر قبله از [[بیت المقدس]] به [[بیت الحرام]]
** [[روز جوان]] (در ایران)
* واجب شدن روزه رمضان در سال دوم هجری
* [[۱۵ شعبان|۱۵]] - ولادت '''[[حجت بن حسن (مهدی)|حجت بن حسن]]'''، دوازدهمین و آخرین امام [[شیعه دوازده امامی]] ([[۲۵۵ (قمری)|۲۵۵ قمری]])
** روز مستضعفین (در ایران)
 
== منابع ==