تفاوت میان نسخه‌های «کارت زرد مجلس شورای اسلامی»

| ۱۳ || [[علی طیب‌نیا]] || [[وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران|وزیر امور اقتصادی و دارایی]] || [[مهرداد بذرپاش]] || [[ ۱۸ مرداد]] [[۱۳۹۴]] || ۲۱۱ || ۸۰ || ۱۰۵ || ۱۰ || مالیات اصناف.
|-
| ۱۴ || [[علی ربیعی]] || [[وزارت کار و امور اجتماعی ایران|وزیر کار و امور اجتماعی]] || [[فاطمیه آلیا]] || [[ ۳۱ شهریور]] [[۱۳۹۴]] || ۱۹۷ || ۹۴ || ۷۸ || ۸ || علت عدم اجرای قانون جامعه حمایت از حقوق معلولان و بی توجهی به مشکلات اساسی آنها و استفاده از سازمان بهزیستی به عنوان حیاط خلوت هزینه‌ها و برنامه‌های تبلیغاتی
|}