تفاوت میان نسخه‌های «کوارک ته»

۱۵۱ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
}}
'''[[کوارک]] ته''' یکی از کوارکهای رده سوم است که توسط لئون لدرمن و در سال ۱۹۷۷ کشف شده‌است جرمش 4&nbsp;[[گیگا الکترون‌ولت]]/[[سرعت نور|c]]<sup>2</sup> (۴ برابر جرم [[پروتون]])بار الکتریکی‌اش -1/3 [[بار الکترون|e]] و [[اسپین|اسپینش]] یک دوم می‌باشد
== هادرون‌های حاوی کوارک ته ==
== ترکیبات سازنده ==
برخی از هادرون‌های حاوی کوارک ته عبارتند از:
* [[مزون]] B که از یک کوارک ته و یک کوارک [[کوارک بالا|بالا]] یا [[کوارک پایین|پایین]] ساخته شده‌است.
* مزون‌های[[مزون]] B<sub>c</sub> و B<sub>s</sub> که از یک کوارک ته (یا [[پادذره]] آن) و یک کوارک [[کوارک شگفتبالا|بالا]] یا [[کوارک افسونپایین|پایین]] ساخته شده‌است.
* [[مزون]]مزون‌های B<sub>c</sub> و B<sub>s</sub> که از یک کوارک ته و یکبه کوارکترتیب یک [[کوارک بالا|بالاافسون]] یاو [[کوارک پایین|پایینشگفت]] ساخته شده‌است.
* [[باریون]]‌های فراوانی که ترکیب کوارک ته داشته باشند دیده‌شده‌است (مانند Λ<sub>b</sub><sup>0</sup>)