باز کردن منو اصلی

تغییرات

۸۳ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
←‏تبدیل به دیگر یکاها: ویرایش و ویکی‌سازی
== تبدیل به دیگر یکاها ==
یک گرم برابر است با:
* یک هزارمیک‌هزارم [[کیلوگرم]]
* ۰٫۰۳۵۰٫۳۵ [[اونس]]
* یک [[نخود (یکای جرم)|نخود]] برابر با ۰٫۱۹۵۱۲۵ گرم است.
* یک [[مثقال]] برابر با ۴٫۶۸۷۵ گرم است.
* ۱ گرم = ۱۵٫۴۳۲۳۵۸۳۵۲۹ [[دانه (یکا)]]
* ۱ gr [[دانه (یکا)]] (gr) =برابر ۰٫۰۶۴۷۹۸۹۱است با ۰٫۰۶۴۷۹۸۹۱ گرم
* ۱ oz [[آوواردوپوآ]] (oz) برابر است =با ۲۸٫۳۴۹۵۲۳۱۲۵ گرم
* ۱ ozt [[اونس تروا]] (ozt) برابر است =با ۳۱٫۱۰۳۴۷۶۸ گرم
* ۱ گرم = ۵ کرات[[قیراط]] (ct)
* ۱ گرم = ۸٫۹۸۷۵۵۱۷۹ {{E|۱۳}} [[ژول]] (J) (با [[هم‌ارزی جرم و انرژی]])
 
== منابع ==