باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۳ سال پیش
 
== واژه‌های مشابه ==
کلماتی نظیر [[کشور صنعتی|کشورهای صنعتی]]، کشورهای پیشرفته، و کشورهای [[کشورهای جهان اول]] هم در معنی مشابه استفاده می‌شوند.
 
== منابع ==