احکام دینی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
* عبادات
۱-[[نماز]](صلوه)۲-[[روزه]](صوم)۳-[[خمس]]۴-[[زكات]]۵-[[حج]]۶-[[جهاد]]۷-[[امربه معروف]] ۸-[[نهی ازمنكر]]۹-[[تولی]] ۱۰-[[تبری]]
* عقود (پیمان‌ها)جمع [[عقد]]یا[[قرارداد]]
معینه وغیرمعینه
* [[ایقاعات]]
 
* احکام (مسائل فردی و قوانین اجتماعیِ زندگی)