باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏ارگ اسحاق آباد: اشتباه نگارش
=== ارگ اسحاق آباد ===
 
این اثر در داخل روستای اسحاق آباد در بخش زبرخان قرار دارد، آن طور که از تصویر ماهواره [[ای گوگل]] بر می آید ارگ به صورت دایره ای که ۵ [[برج دیده بانی]] اطراف آن را احاطه کرده است طراحی شده است. کاربری این برج ها دیده بانی و حفاظت از قلعه بوده است .
 
از داخل این قلعه یک راه زیر زمینی به سمت اراضی بیرون قلعه وجود داسته که هم اکنون مسدود گردیده است. منازل داخل ارگ در ۲ طبقه ساخته شده اند.
۳۰

ویرایش