باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [http://www.dw-world.de/dw/article/0,,6251491,00.htmlفریدریش انگلس، سرمایه‌داری که به طبقهٔ خود خیانت کرد] در [http://www.dw-world.de/dw/0,,641,00.html دویچه وله فارسی]
 
{{مارکس/انگلس}}
{{مستند کردن}}