تفاوت میان نسخه‌های «پیکوثانیه»

ویرایش و ویکی‌سازی
(ویرایش و ویکی‌سازی)
'''پیکوثانیه''' {{به انگلیسی|Picosecond}} برابر با <sup>۱۲-</sup>۱۰ یک [[ثانیه]] است. یعنی یک [[تریلیون|تریلیونم]] ثانیه یا یک [[میلیون]] میلیونم ثانیه یا ۰٫۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۱ ثانیه. نسبت یک پیکوثانیه به یک ثانیه مانند نسبت یک ثانیه‌است به ۳۱۷۰۰۳۱٬۷۰۰ سال.
 
پیکوثانیه ترکیبی از [[پیشوندهای اس‌آی|پیشوند اس‌آی]] پیکو و واحد ثانیه‌استثانیه کهاست بهکه صورتبه‌صورت '''ps''' نمایش داده می‌شود.
 
یک پیکوثانیه برابر است با ۱۰۰۰ [[فمتوثانیه]] یا <sup>۱</sup>/<sub>۱۰۰۰</sub> [[نانوثانیه]]. به این دلیل که واحد [[اس‌آی]] بعدی ۱۰۰۰ برابر بزرگتر استاست، مقادیر <sup>۱۱-</sup>۱۰ و <sup>۱۰-</sup>۱۰ معمولاً به‌صورت ده و صد پیکوثانیه بیان می‌شوند.
 
== اندازه‌ها برحسب پیکوثانیه ==
* ۱٫۰ پیکوثانیه - زمان تناوب موج مغناطیسی با فرکانس ۱ ترا[[هرتز|تِراهرتز]] (۱{{E|۱۲}} هرتز)
* ۱٫۰ پیکوثانیه - زمانی که طول می‌کشد تا نور مسافتمسافتِ تقریباتقریباً ۰٫۳۰ میلیمترمیلی‌متر را در خلاخلأ طی کند.
* ۱٫۰ پیکوثانیه - نیمه‌عمر یک [[کوارک]] پایین
* ۱٫۰ پیکوثانیه (تقریباتقریباً) - طول عمر یک یون +{{chem|H|۳|O}} ([[هیدرونیوم]]) در آب °۲۰ سانتیگرادسانتی‌گراد
* ۱٫۲ پیکوثانیه - سرعت سوئیچ کردنسوئیچ‌کردن سریع‌ترین [[ترانزیستور]] جهان (۸۴۵ گیگاهرتز در سال ۲۰۰۶)
* ۱٫۷ پیکوثانیه - [[زمان ارتباط چرخشی]] آب
* ۳٫۳ پیکوثانیه (تقریباتقریباً) - زمانی که طول می‌کشد تا نور مسافت ۱ میلیمترمیلی‌متر را طی کند.
* ۱۰ پیکوثانیه بعد از [[مه‌بانگ]] - نیروهای [[الکترومغناطیس]] از دیگر [[نیروهای بنیادی در فیزیک|نیروهای بنیادی]] جدا شدند.
* ۱۰ تا ۱۵۰ پیکوثانیه - زمان ارتباط چرخشی چرخشیِ یک مولکول (۱۸۴ گرم بر [[مول (کمیت)|مول]]) آب داغ تا نقطهنقطهٔ انجماد
* ۱۰۸٫۷۸۲۷۷۵۷ پیکوثانیه - زمان گذار بین دو سطح فوق ظریففوق‌ظریف اتم [[سزیم]]ـ۱۳۳ در حالت پایه در [[صفر مطلق]]
* ۳۳۰ پیکوثانیه (تقریباتقریباً) - زمانی که طول می‌کشد تا یک [[واحد پردازش مرکزی|پردازش‌گر]] معمولیمعمولیِ ۳ گیگاهرتزی۳گیگاهرتزیِ کامپیوتر دو [[اعداد صحیح|عدد صحیح]] را جمع کند.
 
== جستارهای وابسته ==
 
== منابع ==
* {{یادکرد ویکی|عنوان =Picosecond |پیوند =http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Picosecond&oldid=491674524 |زبان =انگلیسی| بازیابی =۲۲ اردیبهشت۱۴ اکتبر ۱۳۹۱۲۰۱۵}}
 
{{مرتبه بزرگی ثانیه}}
۴۹٬۷۹۷

ویرایش