تفاوت میان نسخه‌های «جنبش فرهنگ آزاد»

 
== تعریف کردن آزادی ==
با جنبش فرهنگ آزادآزاد، کریتیو کامانز به خاطر کمبود استانداردها برای آزادی مورد نقد قرار گرفت.<ref>[http://mako.cc/writing/toward_a_standard_of_freedom.html Towards a Standard of Freedom: Creative Commons and the Free Software Movement].</ref> پسبه همین دلیل برخی که با جنبش بودند فقط تعداد کمی از مجوزهای کریتیو کامانز را بر مبنای [[تعریف آثار فرهنگی آزاد]]، آزاد در نظر گرفتند.<ref>[[freedomdefined:|Definition of Free Cultural Works]].</ref> در فبریه ۲۰۰۸، کریتیو کامانز بج "مورد تایید برای استفاده‌های فرهنگ آزاد" را ازبه طریقمجوزهای Attributionانتشار andو Attribution-انتشار همسان به لایسنس‌هایش اضافه کرد.<ref><span class="citation web" contenteditable="false">[http://creativecommons.org/weblog/entry/8051 "Approved for Free Cultural Works"]. 2008-02-20.</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFree+culture+movement&rft.btitle=Approved+for+Free+Cultural+Works&rft.date=2008-02-20&rft.genre=book&rft_id=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Fweblog%2Fentry%2F8051&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" contenteditable="false">&nbsp;</span><span class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3AFree+culture+movement&rft.btitle=Approved+for+Free+Cultural+Works&rft.date=2008-02-20&rft.genre=book&rft_id=http%3A%2F%2Fcreativecommons.org%2Fweblog%2Fentry%2F8051&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook" contenteditable="false"></span></ref> خلاصهٔ مجوزهامجوزهایی که همراه محدودیت‌هایی در زمینهٔ استفادهٔ تجاری یا کارهای اشتقاقی بودند، هیچ مارک مخصوصی نداشتاز فرهنگ آزاد نداشتند.
 
== انتقاد ==