تفاوت میان نسخه‌های «جامعه‌شناسی حقوق»

ذکر برخی از منابع مهم
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه نیازمند بازبینی
(ذکر برخی از منابع مهم)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری افزودن القاب
 
در جامعه‌شناسی حقوق به‌ویژه به منابع غیررسمی و نامحسوس حقوق توجه می‌شود و بر این نکته تأکید می‌شود که اکتفا به نظریهٔ حقوقی محض نمی‌تواند بیانگر نقش واقعیت‌های حقوقی در تنظیم روابط اجتماعی باشد. این وضعیت به ویژه در جوامعی برجسته می‌شود که قواعد و نهادهای قانونی رسمی نقشی فرعی و ناچیز را در حیات اجتماعی و تنظیم روابط اجتماعی بازی می‌کنند. از مثال‌های مهم این وضعیت یکی کشورهای مبتنی بر [[حقوق اسلامی]] است که در آن‌ها حقوق ارزش بسیار والایی دارد ولی در بیشتر موارد آرمانی دست‌نیافتنی است. مثال دیگر جوامعی هستند که برعکس حقوق را تحقیر کرده و توسل به قوانین و نهادهای حقوقی را ناپسند می‌شمارند؛ همچون جوامع [[خاور دور]] و یا جوامعی که در آن‌ها مقام‌های مذهبی و اجتماعی و سیاسی بسیار نیرومند حقوق رسمی را زیر سایه خود قرار می‌دهند.
مهدی صفر اگر شخصیت علمی داعیه توسعه معارف انسانی را داری حسد ورزی ات را کم کن
 
متأسفانه در ایران مباحث این گرایش چندان مورد استقبال واقع نشده و مهجور افتاده است اما از جمله مهمترین کتبی که در زبان فارسی در زمینه جامعه شناسی حقوق تألیف شده به شرح زیر می باشد:
== منابع ==
 
جامعه شناسی حقوق. شادروان دکتر ابوالفضل قاضی. نشر میزان
 
مباحث جامعه شناسی حقوق در جلد اول کتاب فلسفه حقوق شادروان دکتر ناصر کاتوزیان. شرکت سهامی انتشار
 
جامعه شناسی حقوق . اسحاق امیر ارجمند. نشر جامعه شناسان
 
== ع ==
* {{یادکرد|کتاب=درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر|نویسنده = داوید، رنه؛ ژوفره اسپینوزی، کامی |ترجمه=سید حسین صفایی|ناشر =نشر میزان|چاپ=ششم|شهر=تهران|صفحه=صw ۲۲-۲۳|سال=۱۳۸۴|شابک=ISBN 964-7896-26-3}}
 
کاربر ناشناس