تفاوت میان نسخه‌های «جامعه‌شناسی حقوق»

ذکر منبعی دیگر
(ذکر برخی از منابع مهم)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری افزودن القاب
(ذکر منبعی دیگر)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
 
مباحث جامعه شناسی حقوق در جلد اول کتاب فلسفه حقوق شادروان دکتر ناصر کاتوزیان. شرکت سهامی انتشار
 
جامعه شناسی حقوق بین الملل. دکتر داوود هرمیداس باوند و سعید کافی انارکی. نشر خرسند
 
جامعه شناسی حقوق . اسحاق امیر ارجمند. نشر جامعه شناسان
 
== عمنابع ==
* {{یادکرد|کتاب=درآمدی بر حقوق تطبیقی و دو نظام بزرگ حقوقی معاصر|نویسنده = داوید، رنه؛ ژوفره اسپینوزی، کامی |ترجمه=سید حسین صفایی|ناشر =نشر میزان|چاپ=ششم|شهر=تهران|صفحه=صw ۲۲-۲۳|سال=۱۳۸۴|شابک=ISBN 964-7896-26-3}}
 
کاربر ناشناس