باز کردن منو اصلی

تغییرات

۱٬۱۷۶ بایت اضافه‌شده ،  ۴ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
 
می‌آید که چرا خدا چنین عذاب میکند ؟ آیا این العیاذ بالله ظلم نیست از طرف خداوند ؟ قرآن همیشه اینطور جواب می‌دهد : « ذلک بما قدمت ایدیکم »اینها همه به موجب آن چیزهایی است که دستهای خودتان آنها را پیش فرستاده است ، یعنی تمام این عذابها و متقابلاً نعیمها ، عذابها و نعیمهایی است که به دست خودتان آنها را پیش فرستاده‌اید . خدا هرگز به بندگان خودش ظلم نمی‌کند . آیات قرآن که این مطلب را می‌رساند زیاد است . در قرآن ، همیشه عموم مشیت الهی به چشم می‌خورد یعنی قرآن در مسئله مشیت الهی چنین نیست که مثلاً ثنوی باشد و بگوید بعضی امور تحت مشیت الهی است ولی بعضی دیگر تحت مشیت الهی نیست ، بلکه می‌گوید همه چیز تحت مشیت الهی است ولی انتساب هر چیزی به اراده خداوند از مجرای سبب و علت خودش است . کارهای بشر هم انتسابش به خداوند از طریق خود بشر و اختیار و اراده اوست . <ref>كتاب توحید شهید مرتضی مطهری</ref>
 
== برزخ در روایات ==
 
پس ازمرگ اول ازجهان دنیابه جهان برزخ اول واردمیشویم كه عالمی میان دنیاوآخرت است ازآیات الهی اینگونه استنباط میگرددكه برزخ نیزدوگونه است ابتدابرزخ تدریجی است كه بامرگ هرانسان اغازمیگردد سپس درپایان جهان باصوراول برزخ همه هستی بمدت 40سال اغازمیگردد <ref>100مومن</ref>
 
درروایات درخصوص عالم برزخ مسائلی مطرح شده است كه بخشی ازان عبارتنداز
 
یك-ورودبقبروفشاران دو-سوال فرشتگان نكیرومنكر سه-تقسیم آفرادبه سه دسته برخی كه نامه اعمالشان خوبست به بهشت برزخی دروادی السلام نجف واردمیشونددسته دیگركه نامه اعمالشان سیاه است بدوزخ برزخی درحضرموت یمن میروندودسته سوم بلاتكلیفندودرحالتی مشابه خواب بسرمیبرندتاصبح قیامت <ref>کتاب معاد دستغیب</ref>
 
== فلسفه وجود عالم برزخ ==