تفاوت میان نسخه‌های «پالایشگاه گاز طبیعی»

ابرابزار
(ویرایش و منبع‌دهی)
(ابرابزار)
از مهم‌ترین پالایشگاه‌های گاز در ایران می‌توان به [[پالایشگاه‌های گاز پارس جنوبی]] (واقع در [[عسلویه]])، [[پالایشگاه گاز خانگیران]] (واقع در [[سرخس]]) و [[پالایشگاه گاز پارسیان]] (واقع در [[لامرد]])، [[پالایشگاه گاز ایلام]] (واقع در [[چوار]]) و [[پالایشگاه گاز بیدبلند]] (واقع در [[آغاجاری]]) اشاره نمود.
 
== واحدهای [[پالایشگاه]] گاز ==
=== واحدهای فرآیندی ===
 
==== تاسیسات دریافت گاز ====
===واحدهای فرآیندی===
در ورودی به پالایشگاه جريانجریان سه فازی (آب و [[اتیلن گلیکول|گلایکول]]، گاز و [[میعانات گازی]]) دریافتی از چاههاچاه‌ها كهکه خوراک ناميدهنامیده می شودمی‌شود با افت فشار مواجه شده و جداسازی اوليهاولیه انجام می گیردمی‌گیرد. گازهای خروجی از جداساز به واحد [[شیرین‌سازی گاز]] ارسال می شودمی‌شود و میعانات به واحد تثبیت [[میعانات گازی]] فرستاده می شودمی‌شود.
====تاسیسات دریافت گاز====
در ورودی به پالایشگاه جريان سه فازی (آب و [[اتیلن گلیکول|گلایکول]]، گاز و [[میعانات گازی]]) دریافتی از چاهها كه خوراک ناميده می شود با افت فشار مواجه شده و جداسازی اوليه انجام می گیرد. گازهای خروجی از جداساز به واحد [[شیرین‌سازی گاز]] ارسال می شود و میعانات به واحد تثبیت [[میعانات گازی]] فرستاده می شود.
 
:* واحد [[لخته‌گیری|لخته‌گیر]]
:* واحد پشتیبانی پایدارسازی [[میعانات گازی]]
 
==== مسیرهای گازی ====
ايناین واحد از اصلی تريناصلی‌ترین واحدهای هر پالايشگاهپالایشگاه گاز است. در ايناین مرحله بخش زیادی از تركيباتترکیبات گاز [[سولفید هیدروژن]] و قسمتی از [[گاز کربنیک]] از گاز جدا می شودمی‌شود و به مقدار مطابق با استاندارد محصول مورد نيازنیاز رسانده می شودمی‌شود. جداسازی ايناین تركيباتترکیبات از طريقطریق حلال جاذب و معمولا حلال آمينآمین ([[متیل دی‌اتانول‌آمین]]) انجام می گیردمی‌گیرد و سپس آمین مصرف شده احیا می گرددمی‌گردد.
 
:* واحد [[شیرین‌سازی گاز]]
:* واحد سرماسازی با [[پروپان]]
 
==== تاسیسات پالایش گازی ====
:* واحد تفکیک میعانات گازی
:* واحد بازیابی [[سود سوزآور]]
:* واحد کربن‌زدایی از [[اتان]]
 
==== [[بازیافت]] و جامدسازی گوگرد ====
هدف ازین واحد بازیافت [[گوگرد]] مایع از گازهای اسيدیاسیدی توليدشدهتولیدشده در واحد شیرین‌سازی می باشدمی‌باشد. غلظت گوگرد بازيافتیبازیافتی حدود ۹۵ درصد است.<ref>
[http://ifco.ir/industry/industryParts/petrol/GasRefinery.asp پایگاه اطلاعاطلاع‌رسانی رسانی شركتشرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت]</ref>
 
:* واحد بازیابی گوگرد
:* واحد جامدسازی گوگرد
 
=== واحدهای تاسیساتی ===
:* واحد تولید و توزیع برق
:* واحد تولید و توزیع [[بخار آب]]
:* واحد تامین سوخت گازی
:* واحد تولید آب سردساز
 
=== واحدهای خارج از پالایشگاه ===
:* واحد مشعل و زیرآب‌زنی
:* واحد تخلیه
:* واحد تاسیسات بارگیری [[بوتان (هیدروکربن)|بوتان]]
 
=== واحدهای ذخیره‌سازی ===
:* واحد نگهداری و ارسال [[میعانات گازی]]
:* واحد نگهداری [[پروپان]] سردساز
:* واحد مخازن [[بوتان (هیدروکربن)|بوتان]]
 
== منابع ==
* {{یادکرد کتاب
|نام خانوادگی= حامدنی، مداح ساداتیه
|نام= ناصر، رضا
|شابک= 978-964-2729-46-3}}
 
== پانویس ==
{{پانویس}}