تفاوت میان نسخه‌های «شورای دوم واتیکان»

جز (ج)
{{جعبه اطلاعات شورای جهانیسراسری
| نام_شورانام شورا = شورای دوم واتیکان
| تاریخ_شوراتاریخ شورا = ۱۹۶۲–۱۹۶۵
| مورد_قبولپذیرنده = کلیسای کاتولیک
| قبلیپیشین = شورای واتیکانی اول
| بعدیپسین =
| فراخوان بازگشایی = [[پاپ ژان بیست و سوم|ژان بیست و سوم]]
| ناظررئیس = [[پاپ ژان بیست و سوم|ژان بیست و سوم]]{{سخ}}[[پاپ پل ششم|پل ششم]]
| حضارحاضران = بیش از ۲۰۰۰ اسقف
| موضوعات = کلیسا، راه نجات، اسلام، یهودیت، دیگر مذاهب مسیحی
| اسناد = ۱۶ سند مهم