باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏هیدروکسیدها: پیوندهای اضافه شده
=== هیدروکسیدها ===
 
هیدروکسید فلزات قلیایی، جامدات یونی به فرم کریستالی در رنگ سفید و فرمول MOH است. قابل حل در آب هستند و همه بجز LiOH آبدار می‌شوند. محلول آبی آنها باز قوی است. اسیدها را خنثی کرده و نمک تولید می‌کنند.
 
=== هالیدها ===
۲۹

ویرایش