تفاوت میان نسخه‌های «فلزهای قلیایی»

←‏هیدروکسیدها: پیوندهای اضافه شده
(←‏خواص: دستور زبان اصلاح شد)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
(←‏هیدروکسیدها: پیوندهای اضافه شده)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
=== هیدروکسیدها ===
 
هیدروکسید فلزات قلیایی، جامدات یونی به فرم کریستالی در رنگ سفید و فرمول MOH است. قابل حل در آب هستند و همه بجز LiOH آبدار می‌شوند. محلول آبی آنها باز قوی است. اسیدها را خنثی کرده و نمک تولید می‌کنند.
 
=== هالیدها ===
۲۹

ویرایش