تفاوت میان نسخه‌های «قوه مجریه»

بدون خلاصه ویرایش
جز (مقاله به ایران ارتباطی ندارد)
قوه مجریه دارای ارکان مختلفی است:
 
۱. وزارتخانه‌ها مانند وزارت کشور، وزارت امور خارجه و وزارت دفاع و سازمانها و شرکتهای تابعهلقبنثکب
تنتزثص
 
طتیمصطنز
۲. معاونین و مشاورین ریاست جمهوری و سازمانهایی تابعه مانند سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بانک مرکزی، سازمان حفاظت از محیط زیست، سازمان تربیت بدنی
 
== ریاست قوه مجریه ==
کاربر گمنام