مستنصر عباسی: تفاوت میان نسخه‌ها

جایگزینی سرنویس دست‌ساخت با الگوی اشتباه نشود
(جایگزینی سرنویس دست‌ساخت با الگوی اشتباه نشود)
{{اشتباه نشود|معاذ مستنصر}}
''با [[معاذ مستنصر|معاذ المستنصر بالله]] (خلیفه فاطمی) اشتباه نشود.''
{{جعبه اطلاعات حاکم
| عنوان = سی و ششمین [[خلیفه عباسی]]