تفاوت میان نسخه‌های «کبیسه‌گیری»

(صفحه‌ای تازه حاوی «در گاه‌شماری، به تعداد روز یا روزهایی که برای رفع نقصان سال‌های عمومی (تا...» ایجاد کرد)
 
 
در [[گاه‌شماری خورشیدی|تقویم‌های خورشیدی]] تقریباً هر چهار سال و در [[گاه‌شماری قمری|تقویم‌های قمری]] تقریباً هر سه سال یک روز کبیسه وجود دارد. در [[گاه‌شماری خورشیدی قمری|تقویم‌های خورشیدی قمری]]، مثل [[تقویم عبری]] و [[تقویم چینی]]، تقریباً هر سه سال یکماه کبیسه وجود دارد.
 
==جستارهای وابسته==
* [[گاه‌شماری بهائی]] و [[ایام هاء]]
* [[Celtic calendar]]
* [[گاه‌شماری چینی]]
* [[گاه‌شماری قبطی]]
* [[گاه‌شماری مصری]]
* [[گاه‌شماری عبری]]
* [[گاه‌شماری هندو]]
* [[گاه‌شماری هجری قمری]]
* [[گاه‌شماری در ایران]]
* [[Thai lunar calendar]]
* [[Bengali calendar]]
* [[گاه‌شماری اتیوپیایی]]
* [[Igbo calendar]]
* [[The World Calendar]]
 
== منابع ==