تفاوت میان نسخه‌های «چکاوک»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۵ سال پیش
زدودن پروندهٔ BOKALO 5.jpg که به این خاطر حذف شده است: "نقض حق تکثیر")؛ (T)
(زدودن پروندهٔ BOKALO 6.jpg که به این خاطر حذف شده است: "نقض حق تکثیر")؛ (T))
(زدودن پروندهٔ BOKALO 5.jpg که به این خاطر حذف شده است: "نقض حق تکثیر")؛ (T))
پرونده: BOKALO 21.jpg |''' چکاوک '''
پرونده: BOKALO 19.jpg |''' پرنده چكاوک '''
<!-- توضیح شد زیرا تصویر حذف شده‌است.: پرونده: BOKALO 6.jpg |''' پرنده چكاوک (قـُبـره)''' -->
پرونده: BOKALO 3.jpg |''' چكاوک '''
<!-- توضیح شد زیرا تصویر حذف شده‌است.: پرونده: BOKALO 5.jpg|''' پرنده چكاوک (قـُبـره)''' -->
پرونده: BOKALO 14.jpg |''' چكاوک'''
پرونده: BOKALO 12.jpg |''' چكاوک'''