تفاوت میان نسخه‌های «چکاوک»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۵ سال پیش
زدودن پروندهٔ BOKALO 21.jpg که به این خاطر حذف شده است: "نقض حق تکثیر")؛ (T)
(زدودن پروندهٔ BOKALO 12.jpg که به این خاطر حذف شده است: "نقض حق تکثیر")؛ (T))
(زدودن پروندهٔ BOKALO 21.jpg که به این خاطر حذف شده است: "نقض حق تکثیر")؛ (T))
<gallery>
پرونده: BOKALO 24.jpg |''' پرنده چكاوک '''
<!-- توضیح شد زیرا تصویر حذف شده‌است.: پرونده: BOKALO 21.jpg |''' چکاوک ''' -->
پرونده: BOKALO 19.jpg |''' پرنده چكاوک '''
پرونده: BOKALO 6.jpg |''' پرنده چكاوک (قـُبـره)'''
پرونده: BOKALO 5.jpg|''' پرنده چكاوک (قـُبـره)'''
پرونده: BOKALO 14.jpg |''' چكاوک'''
<!-- توضیح شد زیرا تصویر حذف شده‌است.: پرونده: BOKALO 12.jpg |''' چكاوک''' -->
پرونده: BOKALO 20.jpg |''' چکاوک'''
پرونده: BOKALO 18.jpg |''' جوجه و مادرش'''