تفاوت میان نسخه‌های «صلاله»

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است. ،  ۴ سال پیش
زدودن پروندهٔ Ssalaleh.8.jpg که به این خاطر حذف شده است: "نقض حق تکثیر")؛ (T)
(زدودن پروندهٔ Ssalaleh.5.jpg که به این خاطر حذف شده است: "نقض حق تکثیر")؛ (T))
(زدودن پروندهٔ Ssalaleh.8.jpg که به این خاطر حذف شده است: "نقض حق تکثیر")؛ (T))
پرونده: Ssalaleh.7.jpg|''' طبیعت صلاله '''
پرونده: Ssalaleh.6.jpg |''' غار (کهف) '''
<!-- توضیح شد زیرا تصویر حذف شده‌است.: پرونده: Ssalaleh.8.jpg |''' نهر''' -->
پرونده: Ssalaleh.4.jpg |''' آبشار'''
<!-- توضیح شد زیرا تصویر حذف شده‌است.: پرونده: Ssalaleh.5.jpg |''' راه صلاله''' -->
پرونده: Ssalaleh.2.jpg |''' صلاله'''
پرونده: Ssalaleh.1.jpg |''' آبشار دربات'''