باز کردن منو اصلی

تغییرات

۵۵۱ بایت اضافه‌شده، ۳ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
 
«زمانی که آنان را ندا می‌دهد و گوید کجایند شریکانی که برای من می‌پنداشتید؟ * آنان که مستحق مجازات‌اند گویند پروردگار ما، اینان کسانی‌اند که ما گمراه کرده‌ایم، گمراه‌شان کرده‌ایم چون خود گمراه شده بودیم. از اینان بیزاری می‌جوییم و به تو روی می‌آوریم. آنان ما را نمی‌پرستیدند.» (۶۳-۲۸:۶۲)
 
== شرک درقرآن ==
 
كسانیكه علاوه برخدای جهان اشخاص یااشیاءدیگری رانیزسهیم درخلقت میدانندویابرای خداوندهمسر فرزندویاشریك قائلندمانندبخشی ازمسیحیان ویهودیان وزردشتیان كه هریك مسیح عزیررافرزندخدادانسته ویاشرراچون خیرمخلوق ازلی میدانندهمچنین مشركان زمان حضرت رسول اكرم
<ref>105انبیاو 12لقمان و51و116نساء</ref>
 
== منابع ==