تفاوت میان نسخه‌های «الیاس یوزف بیکرمن»

جز
جز
اکثر آثار بیکرمن شامل گاهشماری جهان باستان بود که به زبان آلمانی نوشته می‌شد و به زبان‌های ایتالیایی، روسی و انگلیسی ترجمه می‌گشت. او فصل «دوران سلوکیان» در تاریخ ایران کمبریج را نگاشته بود. همچنین یک سری از مقالات تجدیدنظر شده در زمینه عقاید یهودی-مسیحی را در سه جلد تحت عنوان مطالعات تاریخ یهود و میسیحیت نگاشت.<ref>Muhammed A. Dandamayev, "BICKERMAN, ELIAS JOSEPH" in Encyclopædia Iranica</ref>
 
در 1978 به همراه حیم تدمر، مقاله‌ای تحت عنوان «داریوش یکم، بردیای دروغین و مغ» نگاشت که به وضعیت مغ مادی در پارس زمان هخامنشیان پرداخت. نویسنده نتیجه گرفت که در ماد، مغ‌ها می‌توانند هم روحانی و هم رمال باشند، در حالی که در پارس، آنها فقط جادوگر هستند.<ref>Muhammed A. Dandamayev, "BICKERMAN, ELIAS JOSEPH" in Encyclopædia Iranica</ref>
 
== آثار ==
۱٬۸۲۹

ویرایش