تفاوت میان نسخه‌های «مهارت یا تحصیل بیش از میزان لازم»

+{{علم اقتصاد}} {{اقتصاد خرد}}
(+{{علم اقتصاد}} {{اقتصاد خرد}})
* {{یادکرد-ویکی|پیوند =//en.wikipedia.org/w/index.php?title=Overqualification&oldid=654209516|عنوان = Overqualification|زبان =انگلیسی|بازیابی =۲۹ اکتبر ۲۰۱۵}}
{{خرد|اقتصاد}}
{{علم اقتصاد}}
{{اقتصاد خرد}}
{{مدیریت}}
[[رده:استخدام]]