تفاوت میان نسخه‌های «شر»

۳۰ بایت اضافه‌شده ،  ۶ سال پیش
ابرابزار
(گسترش)
(ابرابزار)
{{دیگر کاربردها}}
{{تغییرمسیر|شرور}}
'''شر''' در برابر [[خیر]]، مفهومی نزدیک به بی اخلاقی است. در [[فلسفه اخلاق]] خیر به وجود، وجود مطلوب و لذت؛ و شر به عدم، فقدان کمال و [[درد و رنج]] تعریف شده است.<ref>جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی، اندیشه اسلامی ۱، صفحهصفحهٔ ۱۲۲</ref> این سوالسؤال که آیا شر نسبی، مطلق یا موهوم است به چهار دیدگاه متقابل منجر میشودمی‌شود: [[مطلق گراييگرایی اخلاقياخلاقی]]، [[نسبی‌گرایی اخلاقی]]، [[اخلاق‌ستیزی]] و [[جهانی‌گرایی اخلاقی]].
 
== دسته بندیدسته‌بندی شر ==
در یک تقسیم بندیتقسیم‌بندی متداول، شر را از جهت مصداق به دو دسته تقسیم می کنندمی‌کنند:شر اخلاقی و شر طبیعی. '''شر اخلاقی'''، شری است که مستقیماً در نتیجه عمل ناپسند انسانی به وجود می آید؛می‌آید؛ مانند قتل، دزدی، غارت و تجاوز. همچنین زلزله، آتشفشان، سیل، طوفان و امراض لاعلاج نیز نمونه هایینمونه‌هایی از '''شرور طبیعی''' هستند.<ref>جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی، اندیشه اسلامی ۱، صفحهصفحهٔ ۱۲۲</ref><ref>نایجل واربرتون، الفبای فلسفه، صفحهصفحهٔ ۴۱</ref>
 
[[لایبنیتس]] شرور را سه دسته می داندمی‌داند:
* '''شر اخلاقی یا خطا'''
* '''شر طبیعی یا فیزیکی''': رنج‌هایی که بر موجود عاقل و حساس وارد می‌شوند.
* '''شر فلسفی یا متافیزیکی''': تمام موجودات به جز خدا مصداق این نوع شر هستند، زیرا دارای نقص وجودی می باشندمی‌باشند.
 
در تقسیم بندیتقسیم‌بندی دیگری، می توانمی‌توان شرور را در چهار گروه جای داد:
* '''شر اخلاقی یا خطا'''
* '''شر طبیعی یا فیزیکی'''
* '''شر فلسفی یا متافیزیکی'''
* '''شر احساسی یا عاطفی''': حالات ناخوشایند ''روانی'' که بر اثر برخورد با سه قسم دیگر شرور، بر بشر عارض می شوند؛می‌شوند؛ همچون درد، رنج، غم و ناکامی.<ref>عسکری سلیمانی امیری، نقد برهان ناپذیری وجود خدا، صفحهصفحهٔ ۳۲۵</ref>
 
== جستارهای وابسته ==