تفاوت میان نسخه‌های «حقوق مالی»

بدون خلاصه ویرایش
{{شرکت‌کنندگان در بازار مالی}}
 
حقوقی است که اجرای آن مستقیماً برای دارندهٔ آن ایجاد منفعتی نماید که به پول تقویم می‌گردد،. حقوق مالی اعم است از [[حقوق عینی]] و [[حقوق دینی]]. [[حق عینی]] حقی است برای اشخاص بر اعیان اموال. [[حق عینی]] ممکن است تام باشد مثل حق [[مالکیت]] یا برای شخص حقوق جزئی در مال ایجاد کند، مثل [[حق ارتفاق]]، [[حق شفعه]]، [[حق انتفاع]]. [[حق دینی]] حقی است که بر ذمه افراد مستقر می‌شود، ممکن است تعهد به انجام یا عدم انجام امری، یا تحویل مالی باشد. در کنار این [[طبقه بندی]] حقوق مالی دیگری مثل حق تالیف، [[حق اختراع]] و... وجود دارد.
 
{{علم مالی}}