باز کردن منو اصلی

تغییرات

در صفحه‌ای با عنوان غیراصلی نیازی به سرنویس دیگر کاربردها نیست.
:''برای استفاده دیگر این نام به رمان [[تصویر دوریان گری]]، اثر اسکار وایلد رجوع کنید.''
{{جعبه فیلم
| عنوان = دوریان گری