تفاوت میان نسخه‌های «نوا (دستگاه موسیقی)»

نالازم
(نالازم)
{{بهبود منبع}}
{{کاربردهای دیگر|نوا}}
'''دستگاه نوا''' یکی از [[دستگاه (موسیقی)|هفت دستگاه موسیقی ایرانی]] است. نوا دومین مقام از دوازده مقام اصلی موسیقی قدیم ایران بوده است.<ref name=autogenerated1>تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران، نوشته: فرهاد فخرالدینی، انتشارات معین</ref>