زبان گیلکی: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
گارنیک آساطریان - زبان دیمیلی در دانشنامه ایرانیکا-
[http://www.iranicaonline.org/articles/dimli]
Garnik Asatrian, - Dimli in Encyclopædia Iranica</ref>. از دیدگاه تاریخی این زبانها به [[زبان پارتی]] (اشکانی) وابستگی دارند<ref>
گارنیک آساطریان - زبان دیمیلی در دانشنامه ایرانیکا-
[http://www.iranicaonline.org/articles/dimli]