تفاوت میان نسخه‌های «اسحاق بن حنین»

جایگزینی سرنویس دست‌ساخت با الگوی اشتباه نشود
(جایگزینی سرنویس دست‌ساخت با الگوی اشتباه نشود)
{{بهبود منبع|تاریخ=دسامبر ۲۰۱۴}}
{{اشتباه نشود|حنین بن اسحاق}}
:''با پدرش [[حنین‌بن اسحاق]] و نیز با [[اسحاق بن حسین]] که نامی نزدیک دارد اشتباه نشود.''
'''اسحاق‌بن حُنِین''' (۲۹۸ هجری قمری-؟) ابو یعقوب اسحاق‌بن حنین‌بن اسحاق عبادی پزشک و مترجم آثار علمی یونانی بود.