باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
* [http://www.bbc.co.uk/persian/tvandradio/2013/09/130918_taranehaye_az_yad_rafteh_3.shtml ترانه های از یاد رفته: یار قشنگ]
 
{{اخوانندهخواننده-خرد}}
 
{{ترتیب‌پیش‌فرض:بدیع‌زاده، جواد}}