تفاوت میان نسخه‌های «اسلکور»

←‏تاریخچه: بازنویسی روان تر جملات
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Slackpkg > Slackpkg (۸.۱))
(←‏تاریخچه: بازنویسی روان تر جملات)
 
== تاریخچه ==
اسلَکور در ویرایش نخست یک هک کامل از [[سافت‌لندینگ لینوکس سیستم|لینوکس SLS]] بود.<ref>{{ یادکرد|مقاله=[http://www.linuxjournal.com/article/2750 وب‌گاه] لینوکس ژورنال، مصاحبه با ولکردینگ در آپریل ۱۹۹۴: آقای ولکردی در پاسخ به دلیل نامگذاری اشاره می‌کند: «it was really just a hacked version of SLS and» }}</ref> [[لینوکس]] محبوب سالهای آغازین دههٔ نودنود، که براینخستین اولینلینوکسی باربود ازکه بسته‌هایبسته‌هایی جانبیجانبی، وهمراه با [[میزکار لینوکس|میزکار]] استفادهبه می‌کردکاربر عرضه میکرد.<ref>{{ یادکرد|مقاله=[http://www.linuxjournal.com/article/2750 وب‌گاه] لینوکس ژورنال، مصاحبه با ولکردینگ در آپریل ۱۹۹۴: }}</ref> و با تغییراین حال در فرمتسالهای ابتدایی دهه ۹۰ تصمیم ناگهانی ''پیتر مک دونالد'' برای تغییر فرمت، باعث نارضایتی کاربران خوداین توزیع لینوکس شده بود.<ref>{{ یادکرد|مقاله=[http://www.linuxjournal.com/article/2750 وب‌گاه] لینوکس ژورنال، مصاحبه با ولکردینگ در آپریل ۱۹۹۴: }}</ref>
[[پتریک وولکردینگ|پَتریک]] در مصاحبه‌ای با [[لینوکس ژورنال‎‎]] در ۱۹۹۴ در مورد چگونگی خلق اسلکور ابراز داشت که، اسلکور در نخستین قدم خود،تنها تلاشی در جهت منظّم کردن روندفرایند نصب و نیز پایدارسازی توزیع ''پیتر مک دونالد'' برای استادش بوده‌است. در زمستان ۱۹۹۳ پَتریک در این راستا اقدام به تغییر اسکریپت نصب [[سافت‌لندینگ لینوکس سیستم|لینوکس SLS]] می‌کند.<ref>{{ یادکرد|مقاله=[http://www.linuxjournal.com/article/2750 وب‌گاه] لینوکس ژورنال، مصاحبه با ولکردینگ در آپریل ۱۹۹۴: }}</ref>
وی با رفع بعضی ایرادها و اضافه کردن چند امکان جدید از قبیل اضافه شدن بسته‌ها اشتراکی و امکان نصب خودکار هسته، در عین پایبندی به یونیکس،<ref>{{ یادکرد|مقاله=[http://www.linuxjournal.com/article/2750 وب‌گاه] لینوکس ژورنال، مصاحبه با ولکردینگ در آپریل ۱۹۹۴: }}</ref> برخلاف [[سافت‌لندینگ لینوکس سیستم|لینوکس SLS]] که به سمت جدیدی حرکت می‌کرد، زمینه را برای موفقیتتمایز اسلکور از خلف خود فراهم می‌کندمی‌آورد.
[[پتریک وولکردینگ|پَتریک]] با نگارش مستندات کاملی برای فایل‌ها تنظیمات و بررسیبسته‌های مشخصعرضه هر بستهشده و رفع قریب ایرادهای کوچک، دستپایداری بهتوزیعش پایدارسازیرا هربهبود چه بیشتر توزیع آماده شده می‌زندمی‌بخشد.<ref>{{ یادکرد|مقاله=[http://www.linuxjournal.com/article/2750 وب‌گاه] لینوکس ژورنال، مصاحبه با ولکردینگ در آپریل ۱۹۹۴: }}</ref> در نهایت استفاده از [[هسته لینوکس|هسته‌های]] متفاوتی مانند ۰.۹۸pl۴ همراه با بازنویسی بیش از نیمی از کدها، برطرف کردن تمامی ایرادهایی شناخته شده، اسلکور را تبدیل به انشقاقی مبرهن می‌نماید.
 
استفادهدر ازماه [[هسته لینوکس|هسته‌های]] متفاوتی مانند ۰.۹۸pl۴ و بازنویسی بیش از نیمی از کدها، برطرف کردن ایرادهایی مهم، تفاوت‌های [[سافت‌لندینگ لینوکس سیستم|لینوکس SLS]] با اسلکور بیشتر از پیش می‌کند. درمی‌ می‌۱۹۹۳۱۹۹۳ اسلکور از کتابخانه‌های [[سی (زبان برنامه‌نویسی)|سی]] ویرایش ۴.۴.۱ و هسته ۰.۹۹pl۱۱A بهره می‌جست و این مزیت تغییر جشمگیری، در کیفیت کارایی در شبکه و پایداری سیستم ایجاد کرده بود.<ref>{{ یادکرد|مقاله=[http://www.linuxjournal.com/article/2750 وب‌گاه] لینوکس ژورنال، مصاحبه با ولکردینگ در آپریل ۱۹۹۴: }}</ref>
به گفته [[پتریک وولکردینگ|پَتریک]] در این زمان بود که دوستان‌اش در MSU پیشنهاد به اشتراک‌گذاری توزیع را بر روی یک [[اف‌تی‌پی]] مطرح کردند.میکنند، اما [[پتریک وولکردینگ|پَتریک]] که فکر می‌کرد آفای ''مک دونالد'' بزودی [[سافت‌لندینگ لینوکس سیستم|لینوکس SLS]] را تفریبا با همین تغییرات بروز رسانی خواهد کرد برای مدت چندین هفته از اقدام نشر توزیع اش خودداری کرد.<ref>{{ یادکرد|مقاله=[http://www.linuxjournal.com/article/2750 وب‌گاه] لینوکس ژورنال، مصاحبه با ولکردینگ در آپریل ۱۹۹۴: }}</ref>
در نهایت [[پتریک وولکردینگ|پَتریک]] با زدن پستی با عنوان ''Anyone want an SLS-like 0.99pl11A system'' با استقبال خوبی مواجه می‌شود.<ref>{{ یادکرد|مقاله=[http://www.linuxjournal.com/article/2750 وب‌گاه] لینوکس ژورنال، مصاحبه با ولکردینگ در آپریل ۱۹۹۴: جملهٔ Anyone want an SLS-like 0.99pl11A system? }}</ref> با دستیابی به اجازه راه‌اندازی یک اف‌تی‌پی بر روی یک دستگاه قدیمی ۳b۲ ویرایش ۱.۰.۰ از اسلکور را در شانزدهم جولای ۱۹۹۳، با هسته ۰.۹۹pl۱۱A به صورت ایمیج برای فلاپی‌ها ۳.۱/۲ اینچی بر روی [[اف‌تی‌پی]] منتشر می‌گردد.<ref>{{ یادکرد|مقاله=[http://www.linuxjournal.com/article/2750 وب‌گاه] لینوکس ژورنال، مصاحبه با ولکردینگ در آپریل ۱۹۹۴: }}</ref>
استقبال فوق‌العاده و نظرات استفاده‌کنندگان باعث ایجاد موجی به سمت استفاده از اسلکور می‌شود.
در این میان در حالی که [[پتریک وولکردینگ|پَتریک]] تصور می‌کرد ''پیتر مک دونالد'' این تغییرات را در ویرایش بعدی [[سافت‌لندینگ لینوکس سیستم|لینوکس SLS]] استفاده خواهد کرد، تنها با ادعای وی در زمینه استفاده از اسکریپت‌های نصب [[سافت‌لندینگ لینوکس سیستم|لینوکس SLS]] روبرو می‌شود.<ref>{{ یادکرد|مقاله=[http://www.linuxjournal.com/article/2750 وب‌گاه] لینوکس ژورنال، مصاحبه با ولکردینگ در آپریل ۱۹۹۴: }}</ref> بدین ترتیب [[پتریک وولکردینگ|پَتریک]] اجازه می‌یابد که ویرایش منتشر شده بر روی [[اف‌تی‌پی]] را کماکان با کدهای نصب [[سافت‌لندینگ لینوکس سیستم|لینوکس SLS]] در اختیار علاقه‌مندان بگذارد. در عین حال او به ''پیتر'' تعهد می‌کند که هیچ تغییری در اسلکور تا زمان تغییر کامل این بخش از کدها نخواهد داد.<ref>{{ یادکرد|مقاله=[http://www.linuxjournal.com/article/2750 وب‌گاه] لینوکس ژورنال، مصاحبه با ولکردینگ در آپریل ۱۹۹۴: }}</ref> در زمستان ۱۹۹۳ پَتریک اسکریپت نصب [[سافت‌لندینگ لینوکس سیستم|لینوکس SLS]] را به طور کامل جایگزین می‌کند.<ref>{{یادکرد|مقاله=[http://www.linuxjournal.com/article/2750 وب‌گاه] لینوکس ژورنال، مصاحبه با ولکردینگ در آپریل ۱۹۹۴: }}</ref>
 
به گفته [[پتریک وولکردینگ|پَتریک]] در پاییز ۱۹۹۳ صحبت‌هایی بین [[یان مورداک]] و او برای ادغام ‎‎[[دبیان]] با اسلکور صورت پذیرفته بود.<ref>{{ یادکرد|مقاله=[http://www.linuxjournal.com/article/2750 وب‌گاه] لینوکس ژورنال، مصاحبه با ولکردینگ در آپریل ۱۹۹۴ می‌گوید: «Ian Murdock and I have tossed around the idea of a merger since last fall.» }}</ref> وی در کامنتی در وب‌گاه lwn اظهار داشت که وی و [[یان مورداک]] درباره مانیفیست لینوکس به طور تلفنی صحبت‌های داشته‌اند و در پایان [[یان مورداک]] از او خواسته است که اسلکور را رها کرده به او بپیوندد و یک رای هم در شورای توسعه دبیان (بمانند تمام اعضا) داشته باشد.<ref>{{ یادکرد |مقاله=[https://lwn.net/Articles/435058/ وبگاه] lwn.net کامنت ولکردی در ذیل پست}}</ref>پاتریک در انتها می‌گوید: {{نقل قول| ''قصد ندارم که ادعا کنم دبیان یک انشقاق از اسلکور است، ولی در اگوست ۱۹۹۳ میلادی، ان چیزی که یان در کشوی میزش داشت انشقاقی از اسلکور بود. ''<ref>{{ یادکرد |مقاله=[https://lwn.net/Articles/435058/ وبگاه] lwn.net کامنت ولکردی در ذیل پست}}</ref>}} وی می‌گوید تا ۱۹۹۵ به خاطر ندارد که نسخه‌ای از دبیان دیده باشد.<ref>{{ یادکرد |مقاله=[https://lwn.net/Articles/435058/ وبگاه] lwn.net کامنت ولکردی در ذیل پست}}</ref>