تفاوت میان نسخه‌های «زبان گیلکی»

بدون خلاصه ویرایش
جز
«''در گشتاسفی که بخشی‌ست در مجاورت دریای خزر و نزدیک «سالیان»، زبان‌شان به پهلوی به جیلانی (گیلانی) باز بسته‌است. ''». مستوفی پهلوی را شبیه و وابسته به گیلکی می‌داند.
== الفبا ==
{{نوشتار اصلی|الفبای گیلکی}}
الفبای گیلکی از آنچه که به ما رسیده است <ref>محمود پاینده لنگرودی. فرهنگ گیل و دیلم. نشر امیرکبیر. ۱۳۶۸.</ref> و انطباق با خط پیشنهادی گيلکي
الفبای [[گیلکی]] دارای ۳۳ حرف است که مجموعه‌ای از تلفیق و آمیزش آنچه پاینده لنگرودی در کتاب ''[[فرهنگ گیل و دیلم]]'' خود آورد<ref>محمود پاینده لنگرودی. فرهنگ گیل و دیلم. نشر امیرکبیر. ۱۳۶۸.</ref> و بعد از آن، تأثیر بسیار زیادی که مجله [[گیله‌وا]] بر آثار مکتوب گیلکی گذاشت و در نهایت خط پیشنهادی گيلکی که به صورت منسجم و کامل اولین بار در سایت [[ورگ]] منتشر شد.<ref>
<ref>
http://v6rg.com/?p=10458
</ref>
سامانۀ نوشتاری این خط همچون [[کردی]] و [[فارسی]] و... به [[خط عربی]] است.
بدین شکل است:
{{الفبای گیلکی}}
 
{| class="wikitable"
|-
! رديف !! نام حرف !! حرف
|-
| ۱ || کۊجي هفت || ˇ
|-
| ۲ || أليف || آ، أ، ا
|-
| ۳ || بي || ب
|-
| ۴ || پي || پ
|-
| ۵ || تي || ت
|-
| ۶ || ثي || ث
|-
| ۷ || جأم || ج
|-
| ۸ || چي || چ
|-
| ۹ || حي || ح
|-
| ۱۰ || خي || خ
|-
| ۱۱ || دال || د
|-
| ۱۲ || ذال || ذ
|-
| ۱۳ || ري || ر
|-
| ۱۴ || زي || ز
|-
| ۱۵ || ژي || ژ
|-
| ۱۶ || سين || س
|-
| ۱۷ || شين || ش
|-
| ۱۸ || صات || ص
|-
| ۱۹ || ضات || ض
|-
| ۲۰ || طأى || ط
|-
| ۲۱ || ظأى || ظ
|-
| ۲۲ || عىن || ع
|-
| ۲۳ || غىن || غ
|-
| ۲۴ || في || ف
|-
| ۲۵ || قاف || ق
|-
| ۲۶ || کاف || ک
|-
| ۲۷ || گاف || گ
|-
| ۲۸ || لام || ل
|-
| ۲۹ || ميم || م
|-
| ۳۰ || نۊن || ن
|-
| ۳۱ || وؤ || و، ۊ، ؤ
|-
| ۳۲ || ىه || ي، ى، ئ
|-
| ۳۳ || هئ گرد || ه
|}
 
== خطر نابودی ==
۱۲۹

ویرایش