تفاوت میان نسخه‌های «امیرخان موصلوی ترکمان»

جز
ابهام‌زدایی به کمک ربات: صفوی - پیوند به [[صفویان]]
جز (ابهام‌زدایی به کمک ربات: صفوی - پیوند به [[صفویان]])
'''امیرخان موصلوی ترکمان''' از سران و امرای [[قزلباش]] در عصر [[صفویان|صفوی]] بود. وی هنگامی که حاکم هرات بود [[للگی]] طهماسب میرزا (شاه طهماسب) را بر عهده داشت.<ref>زندگانی شاه عباس اول، فلسفی، ۳۶ و ۳۷</ref> پس از قتل [[شاه اسماعیل دوم]] و تاجگذاری برادرش [[شاه محمد خدابنده]]، امیرخان موصلوی ترکمان که در کشتن شاه اسماعیل دوم با پریخان خانم همکاری کرده بود، به امیرالامرایی [[آذربایجان]] منصوب شد.<ref>زندگانی شاه عباس اول، فلسفی، ۶۳</ref>
 
== ازدواج با خواهر شاه محمد خدابنده ==