تفاوت میان نسخه‌های «نقشه توپوگرافی»

جز
ربات : جراحی پلاستیک
جز (ربات : جراحی پلاستیک)
[[Imageتصویر:Topographic-Relief-perspective-sample.jpg|thumb|left|350px|بخشی از یک نقشه در نمای ژرفانما(پرسپکتیو) و با عوارض مشخص که منحنی‌های ترازی که بر سطح زمین هستند را نشان می‌دهد.]]
 
'''نقشهٔ توپوگرافی'''، نقشه‌ای است که برای نمایاندن ویژگی‌های [[فیزیکی]] [[سطح زمین]] به کار می‌رود. این نقشه‌ها در مقیاس‌های بزرگ و کوچک می‌باشند و در مطالعات [[زمین‌شناسی]] به دلیل داشتن اطلاعات فواصل [[افقی]] یا ارتفاع [[عمودی]] بسیار به کار می‌روند.
 
|-
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N60W150.png|50px|N60-90, W150-180]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N60W120.png|50px|N60-90, W120-150]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N60W90.png|50px|N60-90, W90-120]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N60W60.png|50px|N60-90, W60-90]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N60W30.png|50px|N60-90, W30-60]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N60W0.png|50px|N60-90, W0-30]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N60E0.png|50px|N60-90, E0-30]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N60E30.png|50px|N60-90, E30-60]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N60E60.png|50px|N60-90, E60-90]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N60E90.png|50px|N60-90, E90-120]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N60E120.png|50px|N60-90, E120-150]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N60E150.png|50px|N60-90, E150-180]]
|-
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N30W150.png|50px|N30-60, W150-180]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N30W120.png|50px|N30-60, W120-150]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N30W90.png|50px|N30-60, W90-120]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N30W60.png|50px|N30-60, W60-90]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N30W30.png|50px|N30-60, W30-60]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N30W0.png|50px|N30-60, W0-30]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N30E0.png|50px|N30-60, E0-30]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N30E30.png|50px|N30-60, E30-60]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N30E60.png|50px|N30-60, E60-90]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N30E90.png|50px|N30-60, E90-120]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N30E120.png|50px|N30-60, E120-150]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N30E150.png|50px|N30-60, E150-180]]
|-
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N0W150.png|50px|N0-30, W150-180]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N0W120.png|50px|N0-30, W120-150]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N0W90.png|50px|N0-30, W90-120]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N0W60.png|50px|N0-30, W60-90]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N0W30.png|50px|N0-30, W30-60]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N0W0.png|50px|N0-60, W0-30]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N0E0.png|50px|N0-60, E0-30]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N0E30.png|50px|N0-60, E30-60]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N0E60.png|50px|N0-60, E60-90]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N0E90.png|50px|N0-60, E90-120]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N0E120.png|50px|N0-60, E120-150]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg N0E150.png|50px|N0-60, E150-180]]
|-
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S0W150.png|50px|S0-30, W150-180]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S0W120.png|50px|S0-30, W120-150]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S0W90.png|50px|S0-30, W90-120]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S0W60.png|50px|S0-30, W60-90]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S0W30.png|50px|S0-30, W30-60]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S0W0.png|50px|S0-30, W0-30]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S0E0.png|50px|S0-30, E0-30]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S0E30.png|50px|S0-30, E30-60]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S0E60.png|50px|S0-30, E60-90]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S0E90.png|50px|S0-30, E90-120]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S0E120.png|50px|S0-30, E120-150]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S0E150.png|50px|S0-30, E150-180]]
|-
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S30W150.png|50px|S30-60, W150]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S30W120.png|50px|S30-60, W120]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S30W90.png|50px|S30-60, W90-120]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S30W60.png|50px|S30-60, W60-90]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S30W30.png|50px|S30-60, W30-60]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S30W0.png|50px|S30-60, W0-30]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S30E0.png|50px|S30-60, E0-30]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S30E30.png|50px|S30-60, E30-60]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S30E60.png|50px|S30-60, E60-90]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S30E90.png|50px|S30-60, E90-120]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S30E120.png|50px|S30-60, E120-150]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S30E150.png|50px|S30-60, E150-180]]
|-
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S60W150.png|50px|S60-90, W150-180]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S60W120.png|50px|S60-90, W120-150]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S60W90.png|50px|S60-90, W90-120]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S60W60.png|50px|S60-90, W60-90]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S60W30.png|50px|S60-90, W30-60]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S60W0.png|50px|S60-90, W0-30]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S60E0.png|50px|S60-90, E0-30]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S60E30.png|50px|S60-90, E30-60]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S60E60.png|50px|S60-90, E60-90]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S60E90.png|50px|S60-90, E90-120]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S60E120.png|50px|S60-90, E120-150]]
| [[Imageتصویر:Topographic30deg S60E150.png|50px|S60-90, E150-180]]
|-
| colspan=12|
*ت‍م‍دن‍ی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌؛ ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌: ت‍وپ‍وگ‍راف‍ی، ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌؛ تهران، شماره کتابشناسی ملی: ۳۸۴۶۶
*ث‍روت‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ق‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وپ‍وگ‍راف‍ی‌ و زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ (رش‍ت‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ا)، ت‍ه‍ران‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ پ‍ی‍ام‌ ن‍ور، ۱۳۸۶.
 
 
[[ar:خريطة طبوغرافية]]
[[ca:Mapa topogràfic]]
[[de:Topografische Karte]]
[[en:Topographic map]]
[[es:Mapa topográfico]]
[[et:Topograafiline kaart]]
[[es:Mapa topográfico]]
[[en:Topographic map]]
[[fr:Carte topographique]]
[[it:Carta topografica]]
[[he:מפה טופוגרפית]]
[[hu:Topográfiai térkép]]
[[it:Carta topografica]]
[[ja:地形図]]
[[nl:Topografische kaart]]
[[jann:地形図Topografisk kart]]
[[no:Topografisk kart]]
[[nn:Topografisk kart]]
[[pl:Mapa topograficzna]]
[[pt:Carta topográfica]]
۱۷۶٬۴۸۳

ویرایش