باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات: واگردانی خرابکاری محتمل 0.992,5.222.94.102,0.2.1
* [[تمدن‌های باستانی آسیای غربی]]
* [[تاریخ ایران پیش از آریایی‌ها]]
بايد خاطر نشان كرد كه قبل از ورود آريايي ها قوم كه امروزه ترك خوانده ميشوند همزمان با ايلاميان و سومريان در ايران وجود داشت
 
== منابع ==