تفاوت میان نسخه‌های «کاربر:شیخ/پروژه‌ها»

بدون خلاصه ویرایش
جز (Mahdy Saffar صفحهٔ الگو:شیخ/پروژه‌ها را به کاربر:شیخ/پروژه‌ها منتقل کرد: زیرپروژه‌هایتان باید در زیرصفحه خودتان باشد. نیازی به ساختن الگو...)
| *[[ساسان سونامی]]
{| style="width:20%; border:1px solid #6ef7a7; background:#c5fcdc; color:black; padding:1em; font-size:110%; margin:1px auto;"
| *[[علی سورنا]]
|'''پروژه‌ها'''
| *[[زبان گیلکی]]
|-
*[[الفبای گیلکی]]
| [[ساسان سونامی]]
*[[شیون فومنی]]
|-
*[[محمدتقی پوراحمد جکتاجی]]
| [[علی سورنا]]
*[[فریدون نوزاد]]
|-
*[[امیر پازواری]]
| [[زبان گیلکی]]
*[[ماه‌پری (کتاب)]]
|}
*[[گیله گب]]
*[[گیله‌وا]]
*[[فرهنگ گیل و دیلم (کتاب)]]
*[[رپ گیلکی]]
*[[موسیقی گیلکی]]
*[[محمدعلی افراشته]]
*[[تیرماسینزه]]
*[[نوروزبل]]
*[[پنجیک]]
*[[محمدولی مظفری]]
*[[ابراهیم فخرایی]]
*[[احمد مرعشی]]
*[[مسعود پورهادی]]
*[[محمود پاینده لنگرودی]]
*[[پیر شرف شاه]]
*[[تفسیر کتاب الله (کتاب)]]
*[[محمد بشرا]]
*[[رحیم چراغی]]
۱۲۹

ویرایش