تفاوت میان نسخه‌های «من، ربات (فیلم)»

جز
ربات:حذف الگو: خطر لوث شدن
جز (ربات:حذف الگو: خطر لوث شدن)
== خلاصه داستان ==
{{خطر لوث شدن}} دل اسپونر([[ویل اسمیت]]) یک افسر پلیس است در زمانه ای که کنترل همه وسایل در دست روبات ها است دل([[ویل اسمیت]]) اعتقادی به استفاده از روبات ها ندارد تا اینکه روباتها سر به شورش میگذارند ودرستی حرف دل اسپونر ثابت میشود واو شروع به مبارزه با روباتها مکند ولی او نمی‌داند که .......
{{پایان خطر لوث شدن}}