قوانین گاز: تفاوت میان نسخه‌ها

←‏لید: به جای سرنویس دست‌ساز از الگوی استاندارد استفاده کن
(←‏لید: به جای سرنویس دست‌ساز از الگوی استاندارد استفاده کن)
:''این مقاله تنها به بیان {{درباره|چگونگی پیشرفت قوانین [[گاز آرمانی|گازهای آرمانی]] می‌پردازد. برای |آگاهی بیشتر از قانون گازهای آرمانی، مقاله‌های [[آرمانی|گاز ایده‌آل]]، [[|و|قانون گاز ایده‌آل]] و [[گاز]] را نگاه کنید. ''}}
نخستین قوانینی که برای گازها بدست آمد، مربوط به پایان سدهٔ ۱۸ میلادی می‌شود. هنگامی که دانشمندان دریافتند که میان فشار، حجم و دمای یک نمونهٔ گازی رابطه برقرار است و امکان این وجود دارد که یک رابطه که برای یک نمونه برقرار است، برای تمام گازها نیز می‌تواند برقرار باشد. گازها در شرایط متفاوت، شبیه هم رفتار می‌کنند. چون با تقریب خوبی می‌توان گفت که [[مولکول|مولکول‌های]] گازی مرتب در تلاش اند تا در دورترین فاصلهٔ ممکن از یکدیگر قرار بگیرند. دانشمندان امروزه دریافته‌اند که معادلهٔ حالت یک گاز آرمانی یا ایده‌آل از [[نظریه جنبشی|نظریهٔ جنبشی]] گرفته شده‌است و نخستین قوانینی که برای گازها در گذشته بدست آمده بود، حالت خاصی از معادله‌های حاکم بر رفتار گاز آرمانی بود که در آن یک یا چند متغیر، ثابت در نظر گرفته شده‌است.