تفاوت میان نسخه‌های «عتیقی»

بدون خلاصه ویرایش
{{ویکی‌سازی}}{{لحن}}
{{حذف سریع|[[وپ:محس#م۷|سرشناسی فرد یا موضوع مقاله را نشان نمی‌دهد]]}}
 
{{جعبه اطلاعات شرکت
| نام = موسسه عتیقی