باز کردن منو اصلی

تغییرات

* {{یادکرد-ویکی|پیوند =https://en.wikipedia.org/wiki/Chukha_District|عنوان = Chukha District|زبان =انگلیسی}}
 
[[رده:استان‌های پادشاهی بوتان]]
[[رده:بخش‌های بوتان]]
[[رده:پادشاهیزیربخش‌های بوتان]]
[[رده:زیربخش‌های پادشاهی بوتان]]