تفاوت میان نسخه‌های «لگن خاصره»

بدون خلاصه ویرایش
[[پرونده:Skeletal pelvis-pubis.svg|بندانگشتی|چپ|استخوان‌های لگن.{{سخ}}۱. خاجی{{سخ}}۲. تهیگاهی{{سخ}}۳. نشیمنگاهی{{سخ}}۴. شرمگاهی{{سخ}}۵. التصاق شرمگاهی{{سخ}}۶. حفره حقه‌ای{{سخ}}۷. سوراخ سدادی{{سخ}}۸. دنبالچه{{سخ}}خط قرمز: خط انتهایی/محدوده لگن]]
'''لگن'''، '''لگن خاصره''' یا '''پلویس''' یا{{به لگنانگلیسی|Pelvis}} شامل دو [[استخوانکمربند بی‌ناملگنی]] (هیپ) در جلو و استخوان‌های [[خاجی]] و [[دنبالچه]] در عقبپشت است.
 
استخوان نیم‌لگن (هیپ) استخوان منفردی است که از چسبیدن سه استخوان جنینی به نام [[استخوان تهیگاهی]]، [[استخوان شرمگاهی|شرمگاهی]] و [[استخوان نشیمنگاهی|نشیمنگاهی]] بوجود آمده‌است. از مجموع دو نیم‌لگن، استخوان خاجی و دنبالچه فضایی بوجود می‌آید که به آن [[لگن خاصره]] می‌گویند. [[استخوان ران]] به سطح خارجی تحتانی این استخوان [[مفصل]] می‌شود.