تفاوت میان نسخه‌های «یک‌روزه‌ها»

[[رده:حشره‌های یک‌روزه]]
'''Mayflies''' کوتاه ترین طول عمر بر روی زمین را دارند. زندگی آنها تنها به مدت '''24 ساعت''' می باشد. Mayflies همچنین به دلیل کوتاه ترین طول عمر به نام و به عنوان "حشرات یک روزه" شناخته می شوند. '''2500 گونه مختلف از mayflies در جهان وجود دارد.''' در واقع، برخی از اعضای خانواده mayfly در عرض چند ساعت می میرند. بنابراین mayflies صرف بیشتر عمر خود را به عنوان "پوره" می نمایند. یک و تنها مقصود از mayflies '''تولید مثل''' است. در این دوره کوتاه از زندگی، آنها تشکیل گروه ها و رقص با هم روی تمام سطوح در دسترس می باشد.
 
 
 
 
 
 
 
تهیه شده توسط: ن.ش
کاربر ناشناس