باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| term_start1 = ۱۳۶۳
| term_end1 = ۱۳۷۹
| predecessor1 = [[هرایهرایر خالاتیان]]
| successor1 = [[لونلئون داویدیان]]
| office2 = عضو هیئت رئیسه کمسیون صنایع مجلس
| primeminister2=