باز کردن منو اصلی

تغییرات

* [[لورنس عربستان]] (۱۹۶۲)
* [[دکتر ژیواگو (فیلم)|دکتر ژیواگو]] (۱۹۶۵)
* [[مرگ در مادرید (فیلم)|مرگ در مادرید]] (1963)
 
== پانویس ==
کاربر گمنام