تفاوت میان نسخه‌های «طراحی تعاملی»

بدون خلاصه ویرایش
 
'''تعاریف متعدد'''
طراحی تعاملی در حقیقت نگاه جامعی به رابطه بین طراحی مصنوعات و مفاد اجتماعی فرهنگی و اقتصادی ان دارد . مفهوم طراحی تعاملی حول محور طراحی شکل مصنوعات , محصولات و خدمات برای اراىه هر چه بهتر تجربه کاربر می چرخد<ref>Thackara, John. «The design challenge of pervasive computing». ''Interactions'' '''8''' (3), 2001. pp. 47-52.</ref>.
 
یک فرصت برای ایجاد یک رشته طرح های جدید و راه حل های تخیلی و جذاب در یک دنیای مجازی است که که در آن می توان رفتارها، انیمیشن، همچنین اشکال وصداها را طراحی کرد <ref>http://www.ijcaonline.org/, (2015). A Study of Interactivity in Human Computer Interaction. [online] Available at: http://www.ijcaonline.org/volume16/number6/pxc3872724.pdf [Accessed 30 Nov. 2015].</ref>.
طراحی تعاملی در حقیقت نگاه جامعی به رابطه بین طراحی مصنوعات و مفاد اجتماعی فرهنگی و اقتصادی دارد. مفهوم طراحی تعاملی حول محور طراحی شکل مصنوعات , محصولات و خدمات برای اراىه هر چه بهتر تجربه کاربر می چرخد.
یک فرصت برای ایجاد یک رشته طرح های جدید و راه حل های تخیلی و جذاب در یک دنیای مجازی است که که در آن می توان رفتارها، انیمیشن، همچنین اشکال وصداها را طراحی کرد.
==تعامل انسان و کامپیوتر ==
تعامل انسان و کامپیوتر رشته ای است در رابطه با طراحی، ارزیابی و اجرای محاسبات تعاملی سیستم برای استفاده انسان به وسیله ی مطالعه پدیده های بزرگ پیرامون. تعامل انسان و کامپیوتر همچنین به عنوان قابلیت استفاده از رابط تعریف می شود<ref>Thackara, John. «The design challenge of pervasive computing». ''Interactions'' '''8''' (3), 2001. pp. 47-52.</ref>.
 
 
== فرایند طراحی تعامل ==
۳۲

ویرایش