تفاوت میان نسخه‌های «طراحی تعاملی»

بدون خلاصه ویرایش
 
==قابلیت استفاده==
قابلیت استفاده به ان معنی است که تا چه حد یک محصول می تواند توسط کاربران خاص برای رسیدن به اهداف مشخص با اثربخشی، بهره وری و رضایت در یک زمینه مشخص مورد استفاده قرار گیرد.قابلیت استفاده در رابطه با اثربخشی ,بهره وری و رضایت است <ref>https://www.interaction-design.org, (2015). Interaction Design - brief intro. [online] Available at: https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/interaction-design-brief-intro [Accessed 30 Nov. 2015].</ref>.
== فرایند طراحی تعامل ==
فرایند طراحی تعامل، از چهار فعالیت اصلی تشکیل می‌شود:<ref>Sharp, pp. 17.</ref>
۳۲

ویرایش